Конкурси

Центр східноєвропейських студій Варшавського університету оголосив набір на Стипендійну програму уряду РП для молодих науковців для кандидатів із країн Східної Європи, Росії, а також країн Центральної Азії та Кавказу.

Стипендії призначені для наукового стажування в польських університетах у період із вересня 2018 р. до червня 2019 р.

І. КАНДИДАТИ
1. Започаткована у 2003 р. Стипендійна програма уряду РП для молодих науковців призначена для кандидатів із Білорусі, України, Молдови, Росії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, а також Вірменії, Азербайджану і Грузії. У 2018–2019 навчальному році буде реалізована XVI едиція програми.

2. Перевага надаватиметься кандидатам, які можуть представити певні наукові досягнення та/або підтвердити активну громадську діяльність і чиї досягнення дадуть найкращу можливість використати здобуту в Польщі спеціалізацію у своїх країнах у різних сферах наукового та суспільного життя.

3. Стипендії призначаються для реалізації індивідуального наукового стажування.

4. Кожний із відібраних кандидатів може отримати стипендію одноразово на визначений період і без можливості її продовження на наступний рік, окрім надзвичайних обставин.

5. Загальна тривалість стажування та мовного курсу становить 10 місяців, із можливістю продовжити термін перебування на додатковий місяць (липень 2019 р.), якщо координатор програми, за погодженням з науковим керівником, подасть заявку на таке продовження. Це буде можливим лише у випадку виконання стипендистом усіх наукових умов стипендії, зокрема захисту дипломної роботи принаймні на оцінку 4 з плюсом та участі в наукових програмах, які відбуватимуться в липні. Додаткова стипендія закінчиться 31 липня 2019 р.

6. Реалізація програми для осіб, які володіють польською мовою на достатньому рівні, розпочнеться 1 вересня 2018 р. із додаткового підготовчого курсу у Варшавському університеті, який охоплюватиме лекції на загальну тематику та додатковий курс польської мови.

7. У випадку стипендистів, які погано володіють польською мовою, реалізація програми розпочнеться 1 серпня 2018 р. із додаткового інтенсивного мовного курсу. У такому випадку стипендія може тривати загалом 12 місяців.

8. Реалізація стажування (навчання) вже у визначених навчальних закладах почнеться з 1 жовтня 2018 р. і закінчиться 30 червня 2019 р.

9. Розмір щомісячної стипендії складає 1350 злотих. На ці кошти стипендіати покривають витрати на проживання, харчування та страховий поліс.

10. Комплект документів потрібно надати особисто або вислати поштою (з позначкою на конверті «Стипендійна програма для молодих науковців») у відповідні територіальні дипломатичні представництва РП, а також надіслати на адресу stypendia.studium@uw.edu.pl до 1 березня 2018 р.

11. Стипендистам програми видадуть візи терміном дії до 31 липня 2019 р. у відповідних консульствах РП.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Закінчена повна вища освіта (4-х або 5-річне навчання, яке закінчилося захистом бакалаврської, дипломної або магістерської роботи) передусім за гуманітарними спеціальностями: історія, міжнародні відносини, політологія, журналістика, соціологія, етнологія, культурознавство, соціальна психологія, адміністрація та менеджмент, право, а також споріднені спеціальності.

2. Вік кандидатів – до 35 років.

3. Загальна обізнаність із проблематикою однієї з названих або споріднених галузей, зокрема стосовно періоду XIX–XX ст.

4. Знання польської мови на рівні, що дозволяє розуміти лекції та літературу зі сфери зацікавлень кандидата (розділ І, пункти 6, 7).

5. В окремих випадках буде можливим призначення стипендії особам, які не знають польської мови. Такі стипендисти будуть зобов’язані самостійно вчити польську мову після отримання повідомлення про призначення стипендії та пройдуть додатковий інтенсивний курс польської мови в серпні 2018 р. (див. І-7).

6. Заявки осіб, які перебувають на різних стажуваннях та стипендійних програмах у Польщі, не розглядатимуться.

ІІІ. НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1. Копія диплома про повну вищу освіту, яка відповідає польському рівню бакалавра (мінімум) чи магістра або довідка про навчання в аспірантурі.

2. Анкета кандидата (формуляр доступний на сайті www.studium.uw.edu.pl

3. Короткий мотиваційний лист (польською або англійською мовою) з обґрунтуванням обраного напрямку навчання.

4. Проект дослідницької роботи (польською або англійською мовою).

5. Резюме (Curriculum Vitae) з фотографією, написане англійською мовою, починаючи від найновіших подій.

6. Список публікацій, досягнень та професійних проектів.

7. Документи, які підтверджують знання польської та англійської мов.

8. Інші дані, документи або інформація, які можуть, на думку кандидата, допомогти кваліфікаційній комісії відповідно оцінити його кандидатуру.

IV. ПОРЯДОК ВІДБОРУ

1. Термін подання заявок закінчується 1 березня 2018 р.

2. Відбір кандидатів відбувається у два етапи:
а) І етап проводиться комісією у Варшаві на підставі надісланих документів. Осіб, відібраних до наступного етапу, визначать до 20 квітня 2018 р.;

б) ІІ етап відбору проводиться на підставі співбесіди з виїзною кваліфікаційною комісією в період з 1 травня до 15 червня 2018 р. (конкретні терміни визначать після закінчення І етапу).

3. Співбесіди кандидатів із кваліфікаційною комісією відбуваються:
а) для громадян Росії – в Посольстві РП у Москві;
б) для громадян України та Молдови – в Посольстві РП у Києві та Генеральному консульстві РП у Львові;
в) для громадян Білорусі – в Посольстві РП у Мінську;
г) для громадян країн Закавказзя – у Посольствах РП у Тбілісі, Єревані й Баку;
д) для громадян країн Центральної Азії – в 1–2 дипломатичних установах регіону.

4. Про детальні терміни і місця співбесід кандидатів повідомлять через дипломатичні установи РП.

5. Про результати відбору кандидатів поінформують через дипломатичні установи РП приблизно до 10 липня 2018 р.

6. Центр східноєвропейських студій Варшавського університету, як координатор програми, повідомить стипендистів про визначення конкретного університету в Польщі не пізніше 20 серпня 2018 р.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТА ІНШІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТИПЕНДІЇ

1. Стипендійна програма реалізується на загальних підставах, визначених у Постанові міністра науки і вищої освіти від 12 жовтня 2006 р. («Dziennik Ustaw» від 2006 р. № 190, пункт 1406).

2. Центр східноєвропейських студій Варшавського університету забезпечує академічну координацію під час програми та визначає навчальні заклади в Польщі, де навчатимуться стипендисти.

3. Навчальні заклади, до яких скеровано стипендистів, призначають наукових керівників (тьюторів), котрі беруть на себе наукову допомогу стипендистам у процесі підготовки ними дипломних робіт. Центр східноєвропейських студій Варшавського університету поінформує кожного стипендиста щодо призначеного йому навчального закладу та тьютора.

4. Стипендисти зобов’язані придбати у своїй країні або Польщі страховий поліс на медичні витрати на весь період перебування на стипендії (вартість полісу складає близько 45 злотих на місяць).

5. Вартість поїздки до Польщі та з Польщі покриває стипендист.

6. Стипендисти зобов’язані:
а) визначити разом із науковим керівником, призначеним навчальним закладом, річну програму перебування;

б) визначити з тьютором обсяг і тему дипломної роботи;

в) визначити з тьютором теми двох рефератів (частин дипломної роботи), які потрібно буде представити в січні та травні 2019 р.;

г) відвідувати та зарахувати мінімум 5 академічних занять щотижня (семінари, лекції тощо), які відповідають тематиці стипендії, зокрема обов’язково заняття, які проводить тьютор, і, якщо це можливо, методичні заняття в галузі спеціалізації стипендиста;

д) брати участь у додаткових заняттях із польської мови протягом першого семестру та зарахувати ці заняття;

е) підтримувати постійний зв’язок із тьютором у рамках щотижневих консультацій;

є) написати дипломну роботу польською мовою обсягом мінімум 50 сторінок із відповідним науковим апаратом;

ж) захистити дипломну роботу найпізніше до 20 червня 2019 р. (представити презентацію в рамках семінару).

7. Якщо стипендист не виконає вище перераховані зобов’язання, а також у випадку порушення законодавства РП, правил навчального закладу або загальноприйнятих правил соціального співіснування, стипендія може бути припинена.

8. Вручення дипломів про закінчення Стипендійної програми уряду РП для молодих науковців відбудеться у Варшаві в останній тиждень червня 2019 р.

9. Міністерство закордонних справ РП сприятиме підтриманню зв’язків і проведенню зустрічей випускників Стипендійної програми уряду РП для молодих науковців.

Джерело: www.studium.uw.edu.pl

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

ОГОЛОШЕНО НАБІР ДО СХІДНОЇ ЗИМОВОЇ ШКОЛИ

ЦЕНТР СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОГОЛОСИВ НАБІР НА МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ

FB

Бібліотека ВМ

 

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

 

dzien

Інформація

logoGranica

 

 

 

 

FreeCurrencyRates.com

 

 Курс валют

Партнери

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Реклама

po polsku po polsce

 

 

SC Corporate Services Sp 1