Home

warsztaty SWP logoOśrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» zaprasza nauczycieli z Litwy, Ukrainy, Węgieri Niemiec na warsztaty :«NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EDUKACJI POLONIJNEJ, czyli jak pomóc sobie i uczniom odnaleźć się w świecie nowych technologii», które odbędą się w Domu Polonii w Ostródzie, 28-31 lipca 2014 roku.

Uczniowie na co dzień korzystają z nowych technologii, ale służą im one przede wszystkim do zabawy, a nie do nauki. Rodzice narzekają, że szkoła nie jest nowoczesna. Ale czy musi być nowoczesna? Co to znaczy nowoczesna szkoła? Jak kształtować dojrzałość technologiczną uczniów? Jak korzystać z dostępnych narzędzi do pracy z uczniem w klasie i poza nią? Oto wybrane pytania, na które znajdą Państwo odpowiedź podczas naszych warsztatów.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

- jak zmieniamy się my i nasza edukacja pod wpływem nowych technologii

- jak rozsądnie planować pracę z wykorzystaniem nowych technologii

- jak ocenić czy nowe technologie są pomocne czy zbędne w wykonaniu danego zadania

- jak pomóc uczniom wykorzystać nowe technologie w nauce i pogłębianiu zainteresowań

- jak korzystać z mediów społecznościowych w edukacji

- jak rozwijać autonomię ucznia i dojrzałość technologiczną

- czym jest web quest i jak z niego korzystać

- jak skonstruować podcast edukacyjny i jak z sukcesem wykorzystać go podczas zajęć z uczniami

- jak z nowych technologii korzystają inne szkoły i inni nauczyciele

Warsztat poprowadzi: Karolina Zioło-Pużuk -doktor nauk humanistycznych (University of Sheffield, Wielka Brytania, 2010), w 2014 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), zaś w 2013 roku studia podyplomowe User Experience Design na SWPS, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (prowadzone zajęcia: «Nowe technologie w edukacji»), współpracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».

Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego zaakceptowanie przez organizatorów. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada reprezentatywności wymienionych środowisk polonijnych.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną: warsztaty.ostroda@odnswp.pl lub faksem: +48 89 646 95 96 do dnia 22 lipca 2014 roku.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania: «Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą».

SWP

 

FB

Бібліотека ВМ

 

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

 

dzien

Інформація

logoGranica

 

Партнери

 

LOGO MonitorInfo mini

 

Реклама

po polsku po polsce

 

 

SC Corporate Services Sp 1