Konkursy
  • Register

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej zaprasza do składania wniosków organizacje, które chcą realizować w 2022 r. polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe.

Celem projektów jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz osób z nią pracujących do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i we współczesnych relacjach.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby z nią pracujące.

Każdego roku członkowie Rady ustalają priorytety, które razem z celami ogólnymi definiują specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku są to:

– odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;

– wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję przedsiębiorczości i wolontariatu;

– wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;

– wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata;

– wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2022 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 10 maja a 31 października 2022 r.

Wnioski można składać do 28 lutego 2022 r., do godz. 23:59

Wyniki konkursu będą znane w maju 2022 r.

Wszystkie informacje oraz szczegółowe zasady na temat konkursu znajdują się tu.

Źródło: www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

CZYTAJ TAKŻE:

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE’A KIRKLANDA 2022/2023

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1