Konkursy
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie «DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja».

W ramach działania Fundacja Wolność i Demokracja przyzna mini-granty na realizacje wydarzeń związanych z uroczystymi obchodami Dnia Niepodległości Polski i Jubileuszu 230-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 35 organizacjach ( dofinansowanie uatrakcyjnienia uroczystych obchodów z uwzględnieniem polskich tradycji ).

Termin złożenia wniosków rekrutacyjnych: do 25 sierpnia 2021 r.

Maksymalna kwota dofinansowania: 4000,00 zł.

Okres realizacji projektu: do 30 listopada 2021 r.

W ramach projektu mogą być sfinansowane następujące działania: organizacja stoiska niepodległościowego, warsztaty przygotowania kotylionów, konkursy, aktywność na świeżym powietrzu, bieg, emisje filmów o tematyce patriotycznej, organizacja koncertów, spektakli, wydruk roll-upów z infografikami, poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni, zakup/upieczenie rogali świętomarcińskich, zakup wieńców, kwiatów, zniczy w celu zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość.

Organizacja polonijna składająca wniosek o dofinansowanie uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski i obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zobowiązuje się:

– zorganizować dwa wydarzenia polonijne,

– zapewnić udział co najmniej 50 uczestników w organizowanych uroczystościach,

– spełnić obowiązki informacyjne odnośnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji Wolność i Demokracja zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.

Osoba do kontaktu : j.saweliewa@wid.org.pl

Projekt «DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja» jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021».

Dla niepodleglosci kontynuacja 1

Źródło: wid.org.pl