Konkursy
  • Register

Rusza nabór zgłoszeń do Nagrody im. Leona Wasilewskiego za publikacje dotyczące relacji polsko-ukraińskich.

Nagrody przyznawane są w dziedzinie historii, ale także innych nauk humanistycznych i społecznych i dotyczą książek wydanych w Polsce lub na Ukrainie, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

W ten sposób Fundacja Wolność i Demokracja chce inspirować do badań nad przeszłością i teraźniejszością relacji między Polakami a Ukraińcami. Fundacja pragnie promować dzieła tych naukowców z Polski i Ukrainy, którzy podejmują tematy dotychczas niebadane lub słabo zbadane, kwestie trudne we wzajemnych relacjach, a także obalają mity utrwalone w obu społeczeństwach oraz służą uświadomieniu wspólnoty historycznych losów obu narodów.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki wydane w języku polskim lub ukraińskim między 1 lipca 2020 r. a 30 czerwca 2021 r. W wyjątkowych wypadkach także w języku angielskim, pod warunkiem, że edycja miała miejsce w Polsce lub na Ukrainie.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody należy przesłać do 31 sierpnia 2021 r. na adres: Fundacja Wolność i Demokracja, al. Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego na kopercie). Na przesyłce należy umieścić dopisek «Nagroda im. Leona Wasilewskiego». Wraz z formularzem należy dostarczyć 3 egzemplarze książki zgłaszanej do Konkursu (w przypadku e-booka 3 egzemplarze płyty z jej zapisem cyfrowym w formacie pdf).

Regulamin Nagrody im. Leona Wasilewskiego oraz formularz kwestionariusza zgłoszeniowego można pobrać tu.

Nagroda im. Leona Wasilewskiego Fundacji Wolność i Demokracja jest realizowana w ramach projektu «Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcza 2021» wspieranego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nagroda Wasilewskiego1

Źródło: wid.org.pl

CZYTAJ TAKŻE:

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO STYPENDIUM NAUKOWEGO IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA