Konkursy
  • Register

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Konkursie «Odkryj niepowtarzalne pogranicze PBU».

Organizatorzy zapraszają do dzielenia się efektami projektów zrealizowanych w ramach Programu.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, fotografów i fotoamatorów, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć. Powinny one przedstawiać rezultaty projektów (co zostało zrobione, jak wpływają na życie ludzi, jak zmieniły pogranicze) lub projekty w trakcie realizacji (wszelkie działania prowadzone podczas tych przedsięwzięć), albo powinny przedstawiać wydarzenia organizowane w ramach projektów.

Projekty PBU można łatwo znaleźć, korzystając z wyszukiwarki projektów.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie rezultatów projektów (co zostało zrobione, jak wpływają na życie ludzi, jak zmieniły pogranicze) lub projektów w trakcie realizacji (wszelkie działania prowadzone podczas tych przedsięwzięć). Można także sfotografować wydarzenia organizowane w ramach projektów, takie jak festiwale, spływy kajakowe czy warsztaty.

Zasady uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 września 2021 r. Wyniki zostaną opublikowane pod koniec września 2021 r.

Źródło: pbu2020.eu
Fot. Anatol Olich