Konkursy
  • Register

Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra zaprasza polonijną młodzież szkolną z całego świata do udziału w edycji światowej Konkursu «Patria Nostra».

Konkurs Światowy «Patria Nostra» jest adresowany do polonijnej młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat z całego świata. Nie mogą w nim brać udziału uczniowie z terenu Polski.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 45–60-sekundowej animacji lub filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń historycznych, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.

Tematy prac konkursowych określone są przez Radę Programową konkursu. Każdy z uczestników konkursu (3-osobowa drużyna uczniowska pod opieką nauczyciela lub rodzica) otrzyma do wyboru osiem tematów związanych z konkretnym tygodniem (dostępne są po zalogowaniu na konto uczestnika). Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów.

Parametry techniczne prac konkursowych:
– czas animacji oraz filmu: od 45 sekund do 60 sekund;
– rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli (HD) lub 1920 x 1080 pikseli (FHD);
– formaty pliku: avi, wmv, mp4.

Praca konkursowa powinna zawierać:
– grafikę początkową z tytułem pracy oraz datą wydarzenia historycznego;
– grafikę końcową z nazwą szkoły, z której pochodzą autorzy pracy (mogą być wymienione także nazwiska autorów).

Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie organizatorowi formularza zgody rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej na udział w konkursie. Formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna. Podpisane formularze zgody należy zeskanować i przesłać przez stronę internetową konkursu po zalogowaniu.

Organizatorzy przewidują wiele atrakcyjnych nagród i wyróżnień, które są wymienione na stronie konkursu w zakładce «Nagrody». Nagrodą główną dla najlepszych drużyn będą edukacyjne wycieczki do Polski.

Konkurs zakończony będzie uroczystą Galą Finałową w Warszawie, na której zostaną ogłoszone jego wyniki. Na uroczystość zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac konkursowych. Podczas spotkania zostaną oficjalnie zaprezentowane wszystkie prace konkursowe oraz będą wręczone nagrody. Wszystkie prace konkursowe zamieszczone zostaną także na stronie internetowej konkursu.

Harmonogram Konkursu Światowego «Patria Nostra»:
Rejestracja uczestników: do 30 września 2021 r.
Nadsyłanie prac: do 22 października 2021 r.
Głosowanie: 25–30 października 2021 r.
Gala Finałowa w Warszawie: 16 listopada 2021 r.

Regulamin Konkursu Światowego «Patria Nostra» oraz druk formularza zgłoszeniowego można pobrać tutaj.

Źródło: konkurs-patrianostra.pl