Konkursy
  • Register

12 laureatów V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą 2020–2021 «W drodze do Niepodległości» zdobyło indeksy na studia w Polsce.

Uczniowie, którzy z powodzeniem przeszli eliminacje etapu okręgowego, w dniach 1–3 lipca kontynuowali swoją przygodę z Olimpiadą Historii Polski. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Najpierw uczniowie wypełnili on-line test, a następnie, również w trybie zdalnym, odpowiedzieli na pytania dotyczące wylosowanego tekstu źródłowego z zakresu dziejów Polski oraz z zadeklarowanej przez nich epoki historycznej.

W komisji egzaminacyjnej zasiedli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu w Opolu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

12 uczestników Olimpiady zdobyło indeksy na studia w Polsce. Na 13 pozostałych finalistów czekają nagrody specjalne. Szczególne podziękowania organizatorzy przekazują dla nauczycieli przygotowujących młodzież do udziału w Olimpiadzie.

Wyniki są dostępne na stronie Fundacji Wolność i Demokracja.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Olimpiada final2

Olimpiada final3

Olimpiada final4

Źródło: wid.org.pl