Konkursy
  • Register

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej zaprasza do składania wniosków organizacje, które chcą realizować w 2021 r. polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe.

Celem Programu «Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży» jest wspieranie zadań stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 1 lipca do 29 października 2021 r.

Nabór wniosków trwa do 17 maja 2021 r.

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK.

Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne można zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.pl

Regulamin Programu «Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży» jest dostępny tu.

Źródło: nck.pl

CZYTAJ TAKŻE:

TRWA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO XXXI WSCHODNIEJ SZKOŁY LETNIEJ