Konkursy
  • Register

Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu zaprasza uczniów polskich szkół przy stowarzyszeniach kultury polskiej w Łuckim Okręgu Konsularnym do udziału w konkursie recytatorskim «Anioł Ognisty Wołynia».

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczestnicy w wieku 10-18 lat:

– I kategoria wiekowa (10–13 lat);

– II kategoria wiekowa (14–18 lat).

Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie własnej prezentacji poezji Juliusza Słowackiego – wielkiego romantyka urodzonego na Wołyniu, poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie) zgodnie ze zgłoszonym repertuarem. Uczestnik może recytować jeden utwór poetycki lub jego fragment. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

Ocena prezentacji dokonywana będzie według następujących kryteriów: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.); interpretacja utworów; dykcja, emisja, ekspresja; ogólny wyraz artystyczny.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu.

Kompletne zgłoszenie (zarejestrowaną prezentację oraz Kartę Zgłoszenia) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2021 r. drogą elektroniczną na adresy koordynatorów Konkursu: bozenapaj77@wp.pl; teresa.szefler@wp.pl.

Przesłuchania odbędą się w siedzibie organizatora tylko z udziałem jury i bez publiczności 25 kwietnia 2021 roku. Werdykt zostanie przesłany drogą elektroniczną nauczycielowi/opiekunowi uczestnika Konkursu.

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora oraz sponsorów. Nagrody zostaną przekazane laureatom w siedzibie organizatora po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

Konkurs recytatorski «Anioł Ognisty Wołynia» ma długą tradycję. Po kilkuletniej przerwie Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu postanowiło ją odnowić. «W 2020 r. TOKP obchodziło 30-lecie swojej działalności. W ramach uświetnienia tego ważnego wydarzenia zdecydowaliśmy się zorganizować konkurs poetycki poświęcony naszemu patronowi, ale też znakomitemu poecie, który do dziś wzrusza pięknem słowa» – podają organizatorzy.

MW
Fot. Iryna Kanahejewa, Monitor Wołyński

CZYTAJ TAKŻE:

WEŹ UDZIAŁ W III TRIATHLONIE INTELEKTUALNYM

KONKURS RECYTATORSKI «SŁOWEM – POLSKA» DLA UCZNIÓW POLONIJNYCH