Konkursy
  • Register

Udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę wielkanocną mogą wziąć dzieci i młodzież pochodzenia polskiego mieszkające na Ukrainie.

Kartka skoncentrowana na Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa powinna być wykonana własnoręcznie, dowolną techniką – farbami, kredkami, ołówkiem, wycinanką itp. Szczegóły można znaleźć w regulaminie.

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać: elementy religijne związane z polskimi zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi, poziom artystyczny wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość oraz estetykę wykonania.

Ambasada RP w Kijowie, która jest organizatorem Konkursu, prosi o nadesłanie wyraźnego zdjęcia kartki w formacie jpg wraz z informacją o autorze/autorce pracy (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania) na adres e-mail: kijow.wk.kartka@msz.gov.pl.

Termin nadsyłania prac do 19 marca.

Źródło: gov.pl/web/ukraina
Fot. Pixabay