Konkursy
  • Register

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w międzynarodowym jednoetapowym konkursie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej RP.

Konkurs polega na wykonaniu komiksu w polskiej wersji językowej przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od roku 1917 do 1990.

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8–10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Uczestnikiem konkursu może być uczeń w wieku 11–19 lat, niezależnie od kraju zamieszkania. Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie trzyosobowych).

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 11–13 lat, 14–16 lat, 17–19 lat.

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić ten formularz.

Jest to zgłoszenie konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Należy je wydrukować i dołączyć do pracy.

Prace konkursowe należy przesyłać do 12 marca 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs «Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie»

Ogłoszenie wyników na stronie www.ipn.gov.pl: 23 kwietnia 2021 r.

Uroczyste rozdanie nagród – 27 maja 2021 r. w Centrum Edukacyjnym IPN «Przystanek Historia» w Warszawie.

Regulamin konkursu, zawierający zasady uczestnictwa w konkursie, tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród oraz formularze i klauzule informacyjne, jest dostępny tu.

Wszelkich wyjaśnień na temat konkursu udziela: katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

Źródło: edukacja.ipn.gov.pl
Na zdjęciu: fragment z komiksu «Raper i Cud nad Wisłą»
wydanego przez Narodowe Centrum Kultury
i Chorągiew Łódzką ZHP – Centrum Dialogu Kostiuchnówka