Konkursy
  • Register

Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina zaprasza młodzież z obszaru objętego Programem do udziału w Konkursie «Osobistości pogranicza».

Obszar objęty Programem – pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy, ma długą i wyjątkową wspólną historię naznaczoną wieloma zwrotami akcji (tu można znaleźć regiony w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie objęte programem). Pochodzi stąd wiele wybitnych osobistości, które wywarły silny wpływ na sprawy regionalne i narodowe, i przeszły do historii. Niektóre z nich, jak Tadeusz Rejtan, Napoleon Orda, Ignacy Łukasiewicz, stali się również inspiracją dla projektów finansowanych w ramach Programu.

Ideą konkursu jest napisanie o wyjątkowej postaci z obszaru objętego Programem, która połączyła nasze narody, wniosła wkład w historię i kulturę lub posiadała znaczący wpływ na obszar Programu, poprzez swoje życie bądź prowadzoną działalność.

Organizatorzy proszą o nie wysyłanie kopii biografii osobistości znalezionych w Internecie. Takie prace nie będą traktowane jako «ciekawe podejście do danego zadania», co jest jednym z głównych kryteriów oceny. Bądź kreatywny, znajdź interesujące aspekty z życia i działalności osobistości pogranicza. Byli to artyści, wojownicy, politycy, wynalazcy, ale także zwykli ludzie. Mieli marzenia, rodziny. Doświadczali niepowodzeń, chwil słabości i strat. Jeśli będziesz przygotowywać swoją pracę w oparciu o publikacje innych osób (książki, artykuły, opisy itp.), prosimy o podanie źródła tych informacji (autor i tytuł publikacji). Jest to konieczne, aby uniknąć zarzutów o nielegalne wykorzystanie publikacji innych autorów.

Zwycięzcy konkursu otrzymają zestaw «młodzieżowych» gadżetów Programu.

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Wybierz niepowtarzalną postać z obszaru objętego Programem. Dla ułatwienia tego zadania, przykłady takich postaci są podane w osobnym zestawieniu «Osobistości pogranicza». Możesz natomiast wybrać dowolną postać w ramach powyższego kryterium.

2. Wybierz formę literacką. Możesz wybrać dowolną formę literacką, tj. artykuł, esej, opowiadanie, wywiad, wiersz itp.

3. Napisz o wybranej postaci. Twoja praca musi zawierać od ok. 500 słów (wiersz może być krótszy) do maksymalnie ok. 2000 słów. Może być napisana w Twoim języku ojczystym lub w języku angielskim.

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i załącz swoją pracę.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2020 r. (o północy czasu środkowoeuropejskiego). Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Przed rozpoczęciem zadania zapoznaj się z Regulaminem i listą «Osobistości pogranicza».

Termin przesyłania zgłoszeń: 13 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników: do 23 grudnia 2020 r.

Źródło: pbu2020.eu