Konkursy
  • Register

Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» ogłosiło nabór wniosków na stypendia naukowe – Semestr Wiosenny 2020.

Jeżeli jesteś Uczniem/Uczennicą, Studentem/Studentką, Doktorantem/Doktorantką polskiego pochodzenia, urodziłaś/urodziłeś się za granicą lub od co najmniej 5 lat mieszkasz poza Polską:

– uczysz się albo studiujesz w Polsce,

– uczysz się albo studiujesz za granicą,

– posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,

– aktywnie działasz na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijasz współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię,

– wyróżniasz się dobrymi wynikami w nauce,

aplikuj o stypendium Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».

W tym roku dostępne są tylko stypendia naukowe.

Więcej informacji, w tym regulamin i formularz można znaleźć na stronie Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».

Termin zakończenia naboru 1 sierpnia 2020 r.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Stypendia Wspolnota1Źródło: wspolnotapolska.org.pl