Konkursy
  • Register

Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» ogłosiła nabór wniosków stypendialnych w ramach «Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT» adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Pomoc stypendialna będzie udzielana w II półroczu 2020 r., tj. w semestrze jesiennym roku akademickiego 2020/2021. Nabór wniosków stypendialnych będzie trwał do 11 października 2020 r.

Studenci aplikują o stypendium za pośrednictwem Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS), wypełniając elektroniczny formularz wniosku stypendialnego oraz załączając dokumenty wymienione w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3.

Studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną Fundacja zachęca do dołączenia do wniosku stypendialnego opisu swoich działań ze wskazaniem ich wymiaru (liczba godzin), tj. raportu polonijnego poświadczonego przez przedstawiciela organizacji. Wnioski stypendialne posiadające raport polonijny będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Aby zalogować się do Systemu SRWS należy kliknąć tutu.

Rejestracja dokumentacji stypendialnej w systemie SRWS to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji o stypendium. W przypadku problemów ze skorzystaniem z systemu SRWS Fundacja prosi o kontakt z p. Dorotą Guz:

e-mail: stypendia@pol.org.pl; d.guz@pol.org.pl;

telefon: +48 226285557 wew.118.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO, wszyscy studenci aplikujący o stypendium w semestrze jesiennym 2020/2021 o decyzji Komisji Stypendialnej zostaną poinformowani przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w systemie SRWS adresy mailowe.

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie».

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

PLus aktywny student01

Źródło: pol.org.pl