Konkursy
  • Register

Trwają zgłoszenia do programu stypendialnego Młodego Nauczyciela dla nauczycieli wykładających w języku polskim w placówkach oświatowych na Ukrainie.

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza młodych nauczycieli polskiego pochodzenia z Ukrainy uczących przedmiotów ojczystych w szkołach z polskim językiem nauczania, szkołach z funkcjonującymi klasami polskimi, w szkołach sobotnio-niedzielnych oraz punktach nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych działających przy stowarzyszeniach i parafiach do składania wniosków w ramach Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela.

Celem Programu jest wsparcie finansowe młodych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę zawodową w placówce oświatowej lub pracują w niej nie dłużej niż 5 lat.

O Stypendium może się ubiegać pełnoletni Kandydat, który spełnia następujące kryteria:

– jest obywatelem Ukrainy,

– jest nauczycielem nauczającym w języku polskim w placówce oświatowej na Ukrainie,

– pracuje w placówce oświatowej nie dłużej niż 5 lat,

– posiada potwierdzoną przynależność do narodu polskiego (Kartę Polaka) lub udokumentowane polskie pochodzenie,

– angażuje się bezpośrednio w działalność na rzecz Polaków mieszkających na Ukrainie.

W celu uzyskania Stypendium należy złożyć kompletny wniosek stypendialny zgodnie z zapisami Regulaminu wypełniony na załączonym formularzu, wyłącznie drogą mailową na adres: fundacja@wid.org.pl z adnotacją w tytule: «Stypendium młodego nauczyciela».

Termin złożenia wniosku: do 30 września 2020 r.

Wszelkie informacje oraz warunki otrzymania stypendium znajdują się w Regulaminie Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela. Regulamin oraz formularz wniosku stypendialnego można pobrać na stronie Fundacji Wolność i Demokracja: wid.org.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Styp mlodego nauczyciela

Źródło: wid.org.pl