Konkursy
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie «Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online».

Ze względu na pandemię i wstrzymanie wyjazdów wakacyjnych do Polski, Fundacja proponuje polskim organizacjom działającym poza granicami Polski możliwość realizacji Szkoły Letniej, skierowanej do uczniów polskich placówek w miejscu ich działalności.

«Aby zrekompensować dzieciom brak wakacji w Polsce, przygotowaliśmy specjalne scenariusze półkolonii letnich, które spowodują, że Polska przyjedzie do naszych rodaków za granicami. W ramach projektu, polskie organizacje działające na świecie, otrzymają WiDbox – gotowy scenariusz 10-dniowych półkolonii, zawierający wszystkie niezbędne materiały programowe, instrukcje, plany zajęć i propozycje zabaw, spięte ze sobą spójną i interesującą fabułą, która pochłonie każdego poszukiwacza przygód» – czytamy na stronie Fundacji WiD.

Każdy WiDbox będzie zawierał gotowy scenariusz zajęć fabularnych i programowych, z rozpiską godzinową według schematu:

– zajęcia świetlicowe wstępne: 1 godzina;

– zajęcia fabularne: 3 godziny;

– posiłek;

– zajęcia programowe (język polski podstawowy lub średniozaawansowany, historia, plastyka, eksperymenty naukowe): 1,5 godziny;

– zajęcia świetlicowe: 1-1,5 godziny.

Zgłoszenie można klikając na poniższy link.

Rekrutacja trwa do 12 lipca. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Widok

Projekt «Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online» jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja i finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Źródło: wid.org.pl