Konkursy
  • Register

Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków «Polska Nuta» z Odessy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci «Ja i moje miasto».

Konkurs jest skierowany od organizacji polonijnych znajdujących się w różnych zakątkach świata i organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.  

Celem projektu «Ja i moje miasto» jest pokazanie jak liczna jest Polonia i gdzie działają jej najmłodsi Ambasadorzy.

Zasady konkursu:

1. Uczestnik tworzy obraz w dowolnej technice. Ma on przedstawiać miasto, w którym mieszka, ulubione miejsce lub też portret Uczestnika na tle jego miasta.

2. Zdjęcie obrazu należy przesłać do 1 czerwca na adres: polskanutakonkurs@gmail.com, podając w tekście maila: tytuł obrazu, imię i nazwisko, wiek, ew. organizację polonijną (stowarzyszenie/szkoła/parafia/inne).

Uwaga: jeden Uczestnik przesyła jeden obraz.

Kategorie wiekowe: od 5 lat, 5–7, 8–10, 11–13, 14–16 lat. W każdej kategorii zostaną wybrane III, II, I miejsca oraz grand prix konkursu.

Wszystkie prace od 1 po 7 czerwca będą dostępne na profilu facebookowym Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków «Polska Nuta», i na nie można będzie głosować. Praca, która otrzyma najwięcej polubień dostanie nagrodę publiczności.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 7 czerwca.

Każdemu z uczestników zostanie przekazany dyplom z podziękowaniami za udział w konkursie.

Nagrodzone prace zostaną przedstawione podczas wirtualnej oraz realnej wystawy, która zostanie pokazana w siedzibie NKSP oraz w innych polskich organizacjach. Wszystkie prace zostaną wykorzystane również w wirtualnym pokonkursowym filmie, który zostanie opublikowany na profilach Organizatora na Facebooku i YouTube.

Informacja o konkursie znajduje się na stronie Organizatora NKSP «Polska Nuta» na FB.

 

NKSP «Polska Nuta»