Konkursy
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje o konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dla dzieci i młodzieży polonijnej pod tytułem «Moje najciekawsze spotkanie z Polską online».

Konkurs jest realizowany w ramach akcji «Polska w Twoim domu» / «Poland at your home» przygotowanej z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Akcja ma na celu zachęcenie przedstawicieli środowisk polonijnych i polskich za granicą, w tym w szczególności młodzież i dzieci polskiego pochodzenia, do korzystania z ogólnodostępnych bezpłatnych programów edukacyjnych i kulturalnych online oraz do spotkań z polską historią w sieci.

Do ogłoszonego w ramach tej akcji konkursu zaproszone zostały dzieci i młodzież polonijna ze wszystkich krajów świata. Rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: od 7 do 13 lat oraz od 14 do 18 lat.

Uczestnicy konkursu mają do wykonania prace na dowolny temat w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w trzech kategoriach: edukacja, kultura, historia. Prace powinny opisywać jedno ze spotkań z językiem polskim, polskim filmem, literaturą, historią czy muzyką w odniesieniu do udostępnionej przez placówki oferty edukacyjnej.

Organizator ustanawia następujące nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych (maksymalnie 12 osób):

1 kategoria wiekowa od ukończenia 7 lat do ukończenia 13 lat:

Edukacja

I nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 100 Euro

II nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 70 Euro

III nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 50 Euro

Wyróżnienie – nagroda książkowa

Kultura

I nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 100 Euro

II nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 70 Euro

III nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 50 Euro

Wyróżnienie – nagroda książkowa

Historia

I nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 100 Euro

II nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 70 Euro

III nagroda – nagroda rzeczowa o wartości do 50 Euro

Wyróżnienie – nagroda książkowa

2 kategoria wiekowa od ukończenia 13 lat do ukończenia 18 lat:

Edukacja

I nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach w ramach programu «Polska jest w Tobie»

II nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach w ramach programu «Polska jest w Tobie»

III nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach w ramach programu» Polska jest w Tobie»

Wyróżnienie – nagroda książkowa

Kultura

I nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach w ramach programu «Polska jest w Tobie»

II nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach w ramach programu «Polska jest w Tobie»

III nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach w ramach programu «Polska jest w Tobie»

Wyróżnienie – nagroda książkowa

Historia

I nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach w ramach programu «Polska jest w Tobie»

II nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach w ramach programu «Polska jest w Tobie»

III nagroda – pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Polsce na dwutygodniowych koloniach w ramach programu «Polska jest w Tobie»

Wyróżnienie – nagroda książkowa

Konkurs będzie dwuetapowy:

– pierwszą selekcję prac przeprowadzi komisja powołana przez Konsulat Generalny RP w Łucku. 10 najlepszych prac otrzyma nagrody rzeczowe i książkowe.

– drugim etapem będzie wyłonienie laureatów przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dla młodszych laureatów przewidziane będą nagrody rzeczowe. Autorzy nagrodzonych prac w starszym przedziale wiekowym zostaną zaproszeni do udziału w programie «Polska jest w Tobie» w 2021 r. na dwutygodniowy pobyt w Polsce.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. na adresy mailowe Konsulatu Generalnego RP w Łucku: nataliia.baletska@msz.gov.pl; teresa.chruszcz@msz.gov.pl

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, inne załączniki oraz ofertę edukacyjną znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Źródło: Konsulat Generalny RP w Łucku