Konkursy
  • Register

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym Narodowe Centrum Kultury wydłużyło termin składania wniosków do programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2020 do 29 maja 2020 r. do godziny 23:59.

Zmianie uległ również termin realizacji zadania. Nowy termin to: 30 czerwca – 30 listopada 2020 r.

Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące składania wniosków można znaleźć tu.

Źródło: nck.pl