Konkursy
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza do udziału w Konkursie «Triathlon intelektualny – sukcesy Polski 1980–2020».

Konkurs jest organizowany dla podkreślenia wagi udanej transformacji Polski i skoku cywilizacyjnego dokonanych w latach 1980–2020. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas 9, 10 i 11 uczący się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich.

Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP w Łucku, a koordynatorami są:

– Ewa Mańkowska – UPS im. Tomasza Padury (Równe);

– Piotr Kowalik, Wiesław Pisarski – nauczyciele ORPEG (Łuck);

– Marianna Seroka – nauczyciel ORPEG (Tarnopol).

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 21 lutego 2020 r. wysyłając je do koordynatora pod adres triathlon.intelektualny@gmail.com (tu można pobrać: formularz zgłoszeniowy dla uczestników indywidualnych oraz formularz zgłoszeniowy dla grup).

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach, w trzech obwodach. Spotkania będą miały miejsce w Łucku, Równem oraz Tarnopolu.

I etap polega na napisaniu testu wiedzy w postaci pytań wielokrotnego wyboru. Zakres wiedzy związany z tym etapem jest opisany tu. I etap odbędzie się w każdym z trzech miast 29 lutego 2020 r., czas trwania testu: 60 min. O dokładnym miejscu i czasie uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów. Najlepszych 30 osób (po 10 z każdego miasta) wyłonionych w etapie I przejdzie do etapu II.

II etap polega na wygłoszeniu przemówienia w Łucku, pod koniec marca 2020 r. Tematy przemówień i aspekty brane przez jury pod uwagę podczas ich oceniania można znaleźć tu. 10 najlepszych osób z etapu II zostanie, decyzją jury, zakwalifikowanych do etapu III.

III etap odbędzie się w Równem, w terminie uzgodnionym z finalistami, ale nie później niż do 30 maja 2020 r. Odbędzie się on w oparciu o zasady teleturnieju «Jeden z dziesięciu». Zakres wiedzy jest tożsamy z zakresem z II etapu.

Wszyscy uczestnicy etapu I otrzymają dyplomy za udział, etapu II – dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla uczestników etapu III zostanie zorganizowany wyjazd do Zamłynia (Ukraina) na letnią szkołę języka polskiego dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast troje finalistów III etapu podczas wakacji weźmie udział w koloniach języka polskiego w Polsce.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu «Triathlon intelektualny – sukcesy Polski 1980–2020».

MW

CZYTAJ TAKŻE:

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 2020: W ŁUCKU ODBĘDZIE SIĘ ETAP OKRĘGOWY

«JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI»: UCZNIOWIE Z TRZECH OBWODÓW WYGŁOSILI PRZEMÓWIENIA O UNII EUROPEJSKIEJ

FINAŁ TRIATHLONU: W RÓWNEM RYWALIZOWALI MŁODZI INTELEKTUALIŚCI Z TRZECH OBWODÓW

WYPOCZYNEK W «NADWARCIAŃSKIM GRODZIE» ZINTEGROWAŁ FINALISTÓW KILKU KONKURSÓW