Konkursy
  • Register

Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja «Świat na Tak» oraz Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii zapraszają nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych do udziału w III edycji konkursu «Być Polakiem» (moduł B).

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej dla uczniów szkół polskich za granicą. Temat konspektu w 2020 r.: «Trudne dla ucznia zagadnienie gramatyczne i metodyczna propozycja jego wyjaśnienia».

Konspekt ma dotyczyć wybranego problemu gramatycznego, zdaniem nauczyciela trudnego dla ucznia. Adresatem lekcji, podczas której realizowany będzie konspekt, są dzieci i młodzież w wieku od 9 do 17 lat.

Konspekt powinien być kierowany do określonej grupy wiekowej w przedziale: 9–13 lat (grupa I); 14–17 lat (grupa II).

Zwycięzcy otrzymają nagrody dwojakiego rodzaju:

1. Dyplom uznania dla autora konspektu i szkoły, w której nauczyciel pracuje, sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego.

2. Nagroda finansowa dla autorów najwyżej ocenionych konspektów w każdej z dwu grup wiekowych: I stopnia – 300 euro, II stopnia – 200 euro, III stopnia – 100 euro.

Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, będą wydane w publikacji pokonkursowej.

Pracę konkursową – konspekt lekcji wraz z załącznikami – należy przesłać do 14 marca 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) drogą pocztową na adres:

Fundacja «Świat na Tak», Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska

lub na e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com – jako załącznik w formacie pdf

Tel. +48-603-330-905

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 kwietnia 2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się 25 czerwca 2020 r. podczas Gali kończącej Konkurs «Być Polakiem» (moduły A dla uczniów i B dla nauczycieli).

Regulamin konkursu dostępny jest tu: http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-xi-2020/

Źródło: swiatnatak.pl

CZYTAJ TAKŻE:

SOLIDARNOŚĆ GŁÓWNYM TEMATEM XI EDYCJI KONKURSU «BYĆ POLAKIEM»

TRWA NABÓR DO PROGRAMU LETNIE KURSY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

PROGRAM STYPENDIALNY DLA POLONII IM. GEN. ANDERSA: ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW

KONKURS «JA A POLSKA»: WYGRAJ DWUTYGODNIOWY INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO