Konkursy
  • Register

Departament Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłaszają XIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy.

Założenia ogólne:
1. XIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy odbędzie się 21 lutego 2020 r. w Łucku. O godzinie i miejscu prowadzenia konkursu zainteresowane osoby zostaną zawiadomione później. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla osób mieszkających na stałe lub czasowo na Ukrainie.

2. Celem konkursu jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie kultury, propagowanie literatury ukraińskiej i polskiej oraz integracja Polaków i Ukraińców, doskonalenie warsztatu artystycznego, konfrontacja dokonań twórczych.

3. Laureaci Konkursu wytypowani podczas eliminacji wezmą udział w XIII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, które odbędą się w Łucku w dniach 3–5 kwietnia 2020 r.

4. Laureaci XII Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa kwalifikowani są bezpośrednio do udziału XIII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, bez udziału w eliminacjach konkursowych.

5. Laureatom zaproszonym do udziału w XIII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie w czasie pobytu w Łucku.

6. W przypadku, gdy ktoś z laureatów z nieprzewidzianych wcześniej powodów nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w XIII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, organizatorzy mają prawo zastąpić go kimś z osób wyróżnionych w konkursie.

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 15 lat;

- przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich konkursach;

- przygotowanie repertuaru z zakresu literatury polskiej w języku polskim lub ukraińskim. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub);

- zgłoszenie odbywa się do dnia 18 lutego 2020 r. poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA lub zgłoszenie telefoniczne.

Zgłoszenia przyjmują: od 15 stycznia 2020 r. Natalija Katrencikova (natalija.katrencikova@gmail.com), od 5 lutego 2020 r. – także Sofia Muliar (tel. +38 0979874574, +38 0991787532).

Kategorie konkursu:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory poetyckie w całości lub fragmentach lub 1 utwór poetycki i fragment prozy z literatury polskiej prezentowane w języku polskim lub ukraińskim;

2. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każdym z etapów konkursu uczestnicy muszą natychmiast poinformować organizatorów;

3. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Jury.

Konkurs odbędzie się pod patronatem Rady Miasta Łuck, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku i Prezydenta Miasta Lublin. Patronat medialny – «Monitor Wołyński».