Konkursy
  • Register

Instytut Pileckiego zaprasza zagranicznych badaczy reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne do składania wniosków na stypendia typu Junior Visiting Fellows oraz Senior Visiting Fellows – podaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Instytut Pileckiego jest instytucją badawczą z siedzibą w Warszawie. Bada historię XX w. ze szczególnym uwzględnieniem ideologii totalitarnych i ich wdrażania w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie Instytut poszukuje badaczy zainteresowanych prowadzeniem własnych projektów, gotowych do pracy w multidyscyplinarnym i energicznym zespole, chętnych do uczestniczenia w ożywionych dyskusjach na tematy polityczne, gospodarcze, kulturalne, międzynarodowe i prawne oraz ich implikacji w bardzo złożone zjawisko totalitaryzmu.

Proponowane projekty powinny być związane z następującymi obszarami badawczymi:

– systemy i ideologie totalitarne w XX wieku i ich konsekwencje;

– okupacje niemieckie i radzieckie w Europie Środkowej i Wschodniej – aspekty prawne, społeczne, filozoficzne i historyczne;

– suwerenność, prawa człowieka, ludobójstwo i prawo międzynarodowe w następstwie katastrofy II wojny światowej;

– pamięć i upamiętnienie II wojny światowej;

– nacjonalizm i wspólnota polityczna w Europie XX wieku;

– osobiste doświadczenia wojny i totalitaryzmu w Europie;

– społeczeństwa zniewolone - odporność i strategie przetrwania w Europie XX wieku.

Lista dziedzin badawczych nie jest ostateczna, a nowe pomysły są mile widziane.

Stypendyści zostaną zaproszeni do spędzenia pięciu lub dziesięciu miesięcy w okresie pomiędzy wrześniem 2020 r. a czerwcem 2021 r. w Instytucie Pileckiego w Warszawie.

Szczegółowy opis procedury aplikacyjnej, w tym uprawnieni wnioskodawcy, terminy, wysokość stypendium i warunki jego przyznania oraz informacje kontaktowe, znajdują się na stronie Instytutu Pileckiego.

Źródło: nawa.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

OGŁOSZONO NABÓR KANDYDATUR DO NAGRODY GŁÓWNEJ IM. IWANA WYHOWSKIEGO ORAZ STAŻY NAUKOWYCH

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR ZGŁOSZEŃ DO XVII EDYCJI WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ