Konkursy
  • Register

Fundacje «Wolność i Demokracja», «Pomoc Polakom na Wschodzie» oraz «Wspólnota Polska» prowadzą nabór wniosków na dofinansowanie działań na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą na rok 2020.

Termin składania wniosków na rok 2020 upływa 30 września 2019 r.

Fundacja «Wolność i Demokracja» zaprasza do składania wniosków w obszarach:

– Oświata – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego, kolonie i obozy o charakterze edukacyjnym, konkursy, olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów i nauczycieli;

– Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami;

– Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – warsztaty, wykłady, wsparcie finansowe, szkolenia, projekty liderskie;

– Pomoc charytatywna i socjalna;

– Media polskie.

Termin składania wniosków na rok 2020 upływa 30 września 2019 r.

W przypadku pytań i wątpliwości Fundacja WiD prosi o kontakt pod numerem telefonu: +48 22 628 85 05

Wnioski są przyjmowane wyłącznie na formularzach podanych na stronie Fundacji.

Wypełnione wnioski należy przesyłać na adresy poczty elektronicznej przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

Oświata Ukraina – oswiata@wid.org.pl

Oświata Świat – anna.plichta@wid.org.pl

Kultura, dziedzictwo kulturowe – lazarz.kapaon@wid.org.pl

Pomoc charytatywna i socjalna – anna.smigielska@wid.org.pl

Media polskie – anna.smigielska@wid.org.pl

Szczegóły znajdują się tu.

Nabor wnioski 2020 FWiD

 

Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» również zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na rok 2020 działań w obszarach: Edukacja, Kultura, Publikacje, Dziedzictwo kulturowe i historyczne, Aktywizacja środowisk, Pomoc charytatywna i socjalna oraz Media. PPnW zachęca także do składania wniosków związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W sprawie wniosków inwestycyjnych Fundacja PPnW zaprasza do kontaktu e-mailowego: m.rybarczyk@pol.org.pl

Wypełnione wnioski należy przesyłać na adres: wnioski@pol.org.pl. Można je również składać online pod adresem http://www.benigna.pol.org.pl/

Termin składania wniosków na rok 2020 upływa 30 września 2019 r.

W przypadku pytań i wątpliwości Fundacja PPnW prosi o kontakt pod numerem telefonu: +48 22 628 55 57

Wszystkie informacje na temat naboru oraz formularze można znaleźć tu.

Nabor wnioski 2020 PPnWsh

 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" będzie realizować działania w ramach siedmiu obszarów tematycznych:

– Wspieranie działalności organizacji polonijnych – obejmuje dofinansowanie utrzymania biur, opłat administracyjnych, bieżących remontów, przedsięwzięć w zakresie bieżącej działalności statutowej (programowej), sport polonijny, staże i szkolenia zawodowe;

– Oświata – utrzymanie punktów nauczania, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia dla nauczycieli, szkolenia i kursy metodyczne, konkursy, stypendia, pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie, wycieczki tematyczne, teatrzyki, zespoły dziecięce;

– Młodzież – harcerstwo, zloty i konferencje młodzieżowe;

– Kultura – koncerty, wystawy, festiwale, dni kultury polskiej, konferencje tematyczne, publikacje książkowe, przedstawienia teatralne, działalność zespołów folklorystycznych;

– Media polonijne – gazety, portale, audycje radiowe i telewizyjne, szkolenia, modernizacja redakcji;

– Pomoc charytatywna – pomoc medyczna, zapomogi, stypendia socjalne;

– Inwestycje – remonty i budowy szkół oraz domów polskich.

Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 30 września 2019 roku wyłącznie pocztą elektroniczną.

Szczegóły oraz wnioski do poprania znajdują się tu.

Nabor wnioski 2020 SWP

MW