Konkursy
  • Register

Kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych, stypendia doktoranckie, nagrody dla doświadczonych nauczycieli, wizyta studyjna dla dyrektorów i prezesów zarządzających polonijną placówką oświatową oraz program dla tłumaczy literatury polskiej.

To 5 sierpniowych możliwości dla naszych Czytelników.

1. Nagroda dla doświadczonych nauczycieli
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w Programie dla Doświadczonego Nauczyciela w ramach projektu «Nauczyciel PLUS». Warunkiem aplikowania jest dołączenie dwóch pokazowych scenariuszy lekcji z przedmiotów ojczystych lub jednego z imprezy o charakterze patriotycznym. Scenariusze zostaną upublicznione na stronie Fundacji Wolność i Demokracja. W ramach programu nagrodą finansową zostanie uhonorowanych 18 nauczycieli.

Szczegóły tu.

konkurs 01

2. Stypendia doktoranckie
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza młodzież polskiego pochodzenia do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa. W jego ramach uczestnikom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej oferowane jest comiesięczne stypendium. Uwaga! Nabór wniosków kończy się 30 sierpnia.

Szczegóły tu.

konkurs 02

3. Program dla tłumaczy literatury polskiej
Instytut Książki zaprasza tłumaczy literatury polskiej do udziału w programie «Kolegium Tłumaczy». Aplikować mogą zarówno tłumacze z dużym dorobkiem, jak i początkujący. Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej i może ubiegać się o pobyt od jednego do dwóch miesięcy. Instytut Książki gwarantuje wsparcie finansowe oraz pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami.

Szczegóły tu.

konkurs 03

4. Kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu (Łuck, ul. Kryłowa, 5/7) ogłosiło nabór uczniów do sobotnio-niedzielnej szkoły na 2019–2020 rok szkolny. Organizacja zaprasza na naukę języka polskiego dzieci urodzone w latach 2003–2009 oraz dorosłych. Zajęcia zaczną się 1 października. Zapisy już się rozpoczęły.

Szczegóły tu.

konkurs 04

5. Wizyta studyjna dla dyrektorów i prezesów
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w wizycie studyjnej dla dyrektorów i prezesów zarządzających polonijną placówką oświatową (Warszawa, 24–29 września). Udział w spotkaniu pozwoli na podwyższenie kompetencji, zdobycie nowych umiejętności w zakresie konkretyzacji zadań dydaktycznych i wychowawczych oraz dbania o jakość procesu nauczania, zapoznanie się z tym, jak w praktyce wygląda zarządzanie procesem nauczania w polskich szkołach.

Szczegóły tu.

konkurs 05

MW