Konkursy
  • Register

Program Kolegium Tłumaczy adresowany jest do wszystkich tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących – podaje Instytut Książki.

Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o pobyt od jednego do dwóch miesięcy. Jest to typowy pobyt twórczy, jedyną ewentualną obligacją tłumacza jest wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumacze zakwaterowani są w domu pracy twórczej przy Instytucie Książki na ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie.

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

– zwrot kosztów podróży (w obie strony),

– diety (30 PLN dziennie) i kieszonkowe (40 PLN dziennie),

– dostęp do internetu,

– pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami w ramach projektu realizowanego przez tłumacza.

Tłumacz zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, które będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących Kolegium Tłumaczy (np. publikacja w części lub całości itp.).

Na prośbę organizatorów tłumacz zobowiązany jest do przeprowadzenia cyklu warsztatów przekładowych lub wykładu dla studentów filologii UJ lub Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ. Temat określony jest wspólnie przez tłumacza i organizatorów.

Zasady zgłaszania się kandydatów:

Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

– życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),

– pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),

– krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),

– informacja na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy,

– informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów,

– ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Aplikacje na pobyt w 2020 r. przyjmowane są w terminie do 30 września 2019 r. i należy je kierować na adres: e.wierzchowska@instytutksiazki.pl (osoba kontaktowa: Elżbieta Wierzchowska-Ziobro).

Tłumacze, którzy gościli w Kolegium Tłumaczy, nie mogą ubiegać się o kolejny pobyt przez następne dwa lata.

Kolegium Tłumaczy działa od 2006 roku. Dotychczas, czyli do końca roku 2018, do Krakowa w ramach 127 pobytów stypendialnych przyjechało 104 tłumaczy z 37 krajów.

Źródło: instytutksiazki.pl
Foto: Pixabay