Konkursy
  • Register

Jeśli działasz w środowiskach polonijnych i chcesz stać się skuteczniejszym liderem – to znaczy, że jesteś kandydatką bądź kandydatem na Ambasadora Polskości i masz szansę spędzić w Polsce niezapomniane dni.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli rozpoczął rekrutację uczestników projektu «Ambasador Polskości». Mogą nimi zostać osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą.

Aplikować w projekcie mogą osoby, które chcą wzmocnić kompetencje liderskie, rozwinąć wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności, nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią.

Wymagania wobec kandydatów: wiek 15–17 lat, polskie pochodzenie lub angażowanie się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski. Ponadto kandydaci powinni znać język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku.

Projekt «Ambasador Polskości» zostanie zrealizowany 11–21 sierpnia 2019 r. w Domu Polonii w Ostródzie.

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników; przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania; wyposażenie młodych Polaków w narzędzia pracy lidera oraz wiedzę o Polsce, jej historii, kulturze; przygotowanie projektów promujących Polskę, które następnie zostaną wdrożone przez młodzież w krajach ich zamieszkania.

Program «Ambasadorów Polskości» składać się będzie z:
– warsztatów rozwijających umiejętności liderskie, m.in.: przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów;
– warsztatów dotyczących budowania sieci przyjaciół Polski – kluby studenta polonijnego;
– wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski;
– wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej w Olsztynie, Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w projekcie, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tu: http://odnswp.pl/ambasador-polskosci-edycja-iii-oboz-i-szkolenia-liderskie-dla-mlodziezy-polonijnej/

Należy go wypełnić do 12 lipca 2019 r.

Wszelkie pytania organizatorzy proszą kierować na adres: obozy.ostroda@gmail.com

Ambasador Polskosci plakat2

Źródło: odnswp.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1