Konkursy
  • Register

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zaprasza nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i historii uczących poza Polską na dwa staże metodyczne.

Staże realizowane będą w szkołach polskich poza Polską: w Polskiej Szkole w Galway im. Wisławy Szymborskiej (Irlandia) oraz w Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu (Austria). Etap pierwszy stażu – przygotowanie teoretyczne, które będzie mieć miejsce w Ostródzie w dniach 24–27 sierpnia 2019 r. Etap drugi – hospitacje lekcji i praktyki, które będzie można zrealizować w jednej z dwóch szkół podanych wyżej.

Zatem każdy staż to zarówno hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli szkół i metodyków ODN SWP, jak i udział w warsztatach mających na celu podniesienie kompetencji z zakresu aktywizujących metod prowadzenia lekcji oraz pracy nad wszystkimi komponentami związanymi z nauczaniem języka mniejszościowego: rozumieniem, mówieniem, czytaniem i pisaniem.

Nauczyciele będą mogli udoskonalić także swój warsztat pracy m.in. poprzez umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy lekcji w oparciu o metody wprowadzone podczas zajęć. Dzięki wymianie doświadczeń z nauczycielami, będą w stanie jeszcze lepiej przygotować się do każdej lekcji uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia i jego poziom językowy. Staże przygotują nauczycieli do jeszcze lepszej pracy w swoich szkołach, a co za tym idzie, do podniesienia jakości nauczania w placówce.

Wszyscy uczestnicy otrzymają elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się rozdaniem świadectw doskonalenia zawodowego, przyznanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».

W ramach stażu Ośrodek:

1) wyposaży uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;

2) wzbogaci wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego;

3) pokaże, jak wspomóc uczniów w identyfikacji z ojczystą tradycją;

4) rozwinie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii;

5) pokaże metody i formy angażujące grupę w proces uczenia się;

6) udoskonali wiedzę i umiejętności nauczycieli i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, w tym rozpoznawania potrzeb uczniów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Aby zarejestrować się na staż (oba etapy), należy do 23 lipca wypełnić formularz rejestracyjny. Potwierdzenia zostaną wysłane do 30 lipca. Przy rekrutacji pod uwagę będą brane tylko osoby, które zobowiążą się do udziału w obu etapach stażu: w Ostródzie w dniach 24–27 sierpnia 2019 r., w Wiedniu w dniach 26–29 września lub w Galway w dniach 17–19 października.

Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę metodyków.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Źródło: odnswp.pl

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1