Konkursy
  • Register

Fundacja «Wolność i Demokracja» realizuje projekt «Książka dla studenta» w ramach Programu «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4».

Program przeznaczony jest dla studentów polonistyk oraz lektoratów języka polskiego na tych uczelniach na Ukrainie (dla tych, którzy są studentami w 2019 r., dotyczy też zatem studentów, którzy kończą studia na wiosnę), które są Beneficjentami Projektu.

Każdy student uprawniony do złożenia wniosku może zamówić jedną książkę, która jest mu potrzebna do studiów polonistycznych. Jej wartość nie może przekroczyć 70 zł.

W celu zamówienia książki należy znaleźć odpowiednią pozycję w Internecie (w księgarniach internetowych w Polsce) i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go drogą elektroniczną na adres kowalewskijerzy@wp.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Książka będzie zakupiona przez Fundację „Wolność i Demokracja” i wysłana Nową Pocztą na wskazany w formularzu zgłoszeniowym oddział Nowej Poczty. Nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupionej samodzielnie książki.

Książki będą zakupione po zebraniu części lub wszystkich zamówień i wysłane niezwłocznie.

Dodatkowo każdy student jest zobowiązany do wypełnienia krótkiej (anonimowej) ankiety, która posłuży do opracowań naukowych dla celów Projektu.

O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową od razu po otrzymaniu wniosku.

Źródło: wid.org.pl