Konkursy
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła nabór kandydatów do programu stypendialnego w ramach projektu «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4».

Oferta przeznaczona jest dla naukowców pracujących na ukraińskich polonistykach, którzy potrzebują wyjechać do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.).

Program indywidualnego stażu może być łączony z innymi pobytami w Polsce, też z innymi stażami.

Przewidziano 5 miejsc.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności deklarujących posiadanie Karty Polaka.

Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do danych projektów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go do 30 czerwca 2019 r. na adres kowalewskijerzy@wp.pl. Do zgłoszenia należy załączyć plan stażu.

Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk): http://platformadobrychpraktyk.wid.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/ogloszenia-i-komunikaty/

Stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji WiD sprawozdania z realizacji stażu w 2019 roku – do 15 grudnia 2019 r.

Źródło: wid.org.pl

CZYTAJ TAKŻE:

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO NA UKRAINIE