Konkursy
  • Register

Program Stypendialny Fundacji WiD skierowany jest do młodych nauczycieli polskiego pochodzenia, którzy rozpoczynają pracę zawodową w placówce oświatowej na Ukrainie lub pracują w niej nie dłużej niż 5 lat.

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza młodych nauczycieli polskiego pochodzenia z Ukrainy uczących przedmiotów ojczystych w szkołach z polskim językiem nauczania, szkołach z funkcjonującymi klasami polskimi, w szkołach sobotnio-niedzielnych oraz punktach nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych działających przy stowarzyszeniach i parafiach do składania wniosków do Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela.

Wszelkie informacje oraz warunki otrzymania stypendium znajdują się w Regulaminie Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela.

W celu uzyskania Stypendium, należy złożyć kompletny wniosek stypendialny zgodnie z zapisami Regulaminu wypełniony na załączonym formularzu, wyłącznie drogą mailową na adres: fundacja@wid.org.pl z adnotacją w tytule: «Stypendium młodego nauczyciela».

Działanie jest objęte projektem Fundacji Wolność i Demokracja «Nauczyciel PLUS» współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Program styp Mlodego Nauczyciela plakat sajt

Źródło: wid.org.pl