Konkursy
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza wszystkich chętnych do udziału w VI Ogólnoukraińskim Dyktandzie z Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy … po polsku!»

W Dyktandzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni – bez ograniczeń. Każdy z uczestników indywidualnych zgłasza się mailowo do jednego z 10 organizatorów do 13 maja 2019 r.

Adresy e-mailowe, na które należy przysyłać zgłoszenia znajdują się w Regulaminie VI Ogólnoukraińskiego Dyktanda z Języka Polskiego 2019

Tegoroczna edycja Dyktanda odbędzie się:

– 18 maja (sobota) we Lwowie, Kijowie, Chmielnickim, Charkowie, Winnicy, Kropywnyckim, Żytomierzu, Czerniowcach i Równem;

– 19 maja (niedziela) w Odessie.

Ewentualne pytania Fundacja WiD prosi kierować na adresy e-mailowe organizatorów lokalnych lub oswiata@wid.org.pl

Działanie objęte projektem Fundacji Wolność i Demokracja «Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie» współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

CZYTAJ TAKŻE: DYKTANDO PO RAZ PIĄTY: W RÓWNEM 134 OSOBY PISAŁY TEKST PO POLSKU

dyktando 2019 plakat

Źródło: wid.org.pl