Konkursy
  • Register

Z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza uczniów klas 9, 10 i 11 uczących się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich do wzięcia udziału w konkursie «Triathlon intelektualny na 15-lecie Polski w UE».

Konkurs ma na celu promocję nauki języka polskiego i kultury polskiej, najnowszej historii Polski oraz popularyzację wiedzy na temat Polski współczesnej oraz Unii Europejskiej, a także wyróżnienie osób, które w tej dziedzinie wiedzy osiągną najlepsze wyniki i wykażą się również zdolnościami oratorskimi oraz elastycznością w posługiwaniu się językiem polskim.

Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP w Łucku, a koordynatorami są Ewa Mańkowska z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem, Piotr Kowalik – nauczyciel skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Łucku oraz Wiesław Pisarski – nauczyciel skierowany przez ORPEG do Kowla.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 8, 9, 10 i 11 uczący się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich na terenie Łuckiego Okręgu Konsularnego (obwód wołyński, rówieński i tarnopolski).

Zgłoszenia do udziału w konkursie (załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy dla grup oraz formularz dla zgłoszenia indywidualnego) należy wysłać do dnia 28 marca 2019 r. na adres koordynatora ups_pl@yahoo.pl

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach, w trzech obwodach (spotkania w Łucku, Równem i Tarnopolu). Uczestnik przed rozpoczęciem każdego etapu jest zobowiązany do rejestracji.

I etap polegający na napisaniu testu wiedzy odbędzie się 6 kwietnia w każdym z trzech miast. Zakres wiedzy związany z I etapem jest zawarty w załączniku nr 2. O dokładnym miejscu i czasie uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

Najlepszych 30 osób (po 10 z każdego obwodu/miasta) wyłonionych w etapie I przechodzi do etapu II, który polegać będzie na wygłoszeniu przemówienia w Łucku, 13 kwietnia. Tematy przemówień i aspekty brane przez jury podczas ich oceniania zawarte są w załączniku nr 3.

10 najlepszych osób zostanie zakwalifikowanych do etapu III, w tym 3 wyróżnione osoby przemówią w ramach Dnia Europy: 17.05 – w Równem, 18.05 – w Łucku, 19.05 – w Tarnopolu (po jednej osobie w każdym mieście; każda z przemawiających osób uzyska nagrody rzeczowe oraz certyfikaty udziału w imprezie).

III etap odbędzie się w Równem w terminie uzgodnionym z finalistami, ale nie później niż 25 czerwca. Zostanie on zorganizowany w oparciu o zasady teleturnieju «Jeden z dziesięciu».

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane na podstawie decyzji Jury:
– dla 3 finalistów III etapu – wyjazd do Polski na kolonie języka polskiego, nagrody rzeczowe oraz dyplomy;
– dla wszystkich uczestników etapu III – wyjazd do Zamłynia (Ukraina) na letnią szkołę języka polskiego i nagrody rzeczowe;
– dla wszystkich uczestników etapu II – nagrody rzeczowe;
– dla wszystkich uczestników etapu I – dyplomy za udział.

Kontakty:
Ewa Mańkowska – 067 303 5892
Wiesław Pisarski – 066 755 4296
Piotr Kowalik – 095 586 5111
ups_pl@yahoo.pl

Tu można pobrać Regulamin konkursu «Triathlon intelektualny na 15-lecie Polski w UE»

MW