Konkursy
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku wspólnie z Katedrami Komunikacji Społecznej i Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki ogłaszają konkurs na esej, którego tematem jest «Józef Łobodowski i współczesność».

Konkurs nawiązuje do obchodzonej w tym roku 110. rocznicy narodzin pisarza, poety, tłumacza i publicysty Józefa Łobodowskiego. Mogą w nim wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Prace napisane w języku ukraińskim lub polskim należy nadsyłać do 15 kwietnia 2019 r.

Regulamin Konkursu:
I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku oraz Katedry Komunikacji Społecznej i Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki. Patronem medialnym wydarzenia jest gazeta «Monitor Wołyński».

II. Przedmiot konkursu:
1. Konkurs nawiązuje do obchodzonej w tym roku 110. rocznicy narodzin pisarza, poety, tłumacza i publicysty Józefa Łobodowskiego. Organizowany jest w kategorii eseje.
Przedmiotem są prace literackie, naukowe, publicystyczne, historyczne i in. na temat «Józef Łobodowski i współczesność».

2. Konkurs obejmuje prace napisane lub opublikowane w latach 2017–2019.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszone prace muszą być napisane w języku ukraińskim lub polskim.
2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

IV. Zgłaszanie pracy konkursowej:
1. Autor uczestniczący w konkursie jest zobowiązany dostarczyć:
a) jeden egzemplarz pracy w formie wydruku na jeden z podanych adresów:
Katedra Komunikacji Społecznej
Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki
ul. Wynnyczenki 30а, sala 201
43025 Łuck
lub
Katedra Filologii Słowiańskiej
Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki
Wynnyczenki 30а, sala 207
43025 Łuck
b) jeden egzemplarz pracy w formie pliku .doc, .docx, .pdf przesłany na adres mailowy: vnu_vsr@ukr.net lub pol.kaf.vny@gmail.com
c) w przypadku materiału opublikowanego w mediach link do materiału lub drukowany egzemplarz,
d) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy.

2. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

V. Termin składania prac:
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 kwietnia 2019 r.

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w Regulaminie konkursu lub zostały nadesłane po terminie, nie będą podlegały ocenie.

VI. Komisja Konkursowa:
Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa w składzie:
Prof. Switłana Krawczenko – przewodnicząca;
Julia Wasejko;
Serhij Chominskyj;
Ludmyła Żwania;
Teresa Chruszcz.

VII. Nagrody konkursowe:
1. W konkursie przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy dla pozostałych uczestników.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz w drukowanym wydaniu «Monitora Wołyńskiego».

MW