Konkursy
  • Register

5–7 kwietnia w Brzuchowicach k. Lwowa odbędzie się XI Konkurs Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej «Znasz-li ten kraj?» – podaje Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież uczące się języka polskiego i zdobywające wiedzę o Polsce wyłącznie w placówkach prowadzących nauczanie języka polskiego poza systemem oświaty ukraińskiej tj.: szkołach sobotnich i sobotnio-niedzielnych (przy towarzystwach, parafiach, szkołach ukraińskich itp.) oraz grupach fakultatywnych języka polskiego. Konkurs nie jest adresowany do szkół (czy też klas szkolnych) ogólnokształcących z polskim językiem nauczania.

Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny RP we Lwowie. Placówka pokrywa koszty zakwaterowania tylko uczestników z lwowskiego okręgu konsularnego. Chętnych do udziału w konkursie mogą także zgłaszać placówki dydaktyczne spoza lwowskiego okręgu konsularnego. Koszty zakwaterowania uczestnika spoza lwowskiego okręgu konsularnego pokrywa sam zainteresowany lub Konsulat właściwy ze względu na lokalizację danej placówki.

Konkurs będzie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, według klas w szkołach ukraińskich:
– grupa I: dzieci i młodzież klas V–VI,
– grupa II: młodzież klas VII–IX,
– grupa III: młodzież klas X–XI.

Każdy punkt nauczania ma prawo wytypować do udziału w Konkursie 9 osób, w tym maksymalnie do 3 osób z każdej kategorii wiekowej. Sposób wyboru reprezentantów danej szkoły czy punktu nauczania pozostaje w gestii nauczyciela.

Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej. Wszyscy uczestnicy Konkursu biorą udział w obu etapach. Na wynik końcowy uczestnika składa się ocena umiejętności ucznia z obydwu sprawdzianów.

Część pisemna składa się z testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności ucznia. Część ustna to rozmowa z komisją, w czasie której sprawdzana będzie: przygotowana wypowiedź ucznia, znajomość języka polskiego oraz ogólna wiedza ucznia. Komisja może zadać dodatkowe pytania z zakresu historii, geografii i szeroko rozumianej kultury.

W czasie trwania Konkursu językiem komunikacji jest wyłącznie język polski.

Zgłoszenia udziału w Konkursie powinny być dokonane przez ww. punkty nauczania języka polskiego (nie są przyjmowane zgłoszenia od osób prywatnych) w nieprzekraczalnym terminie 12 marca 2019 r.

Wypełnione «Zgłoszenie do XI Konkursu» (Załącznik nr 1) oraz zgodę rodziców (Załącznik nr 2) należy przesłać w formie elektronicznej (excel) na adres: barbara.pacan@msz.gov.pl, podając w tytule hasło «Znasz-li ten kraj – 2019».

Informacja o Konkursie udzielana jest telefonicznie: +380 32 295 79 51 (p. Barbara Pacan).

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać tu.

Źródło: www.lwow.msz.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

LETNIE KURSY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 2019: NABÓR OTWARTY