Konkursy
  • Register

9 lutego we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku odbyły się eliminacje okręgowe XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Na olimpiadę przybyło 20 uczestników z Tarnopola, Łucka, Kowla, Równego, Dubna i Maniewicz. Uczniowie pisali rozprawkę na jeden z wybranych tematów, dotyczyły one podobieństw i różnic w twórczości poetów okresu staropolskiego i współczesnego, prawdziwości świata przedstawionego w powieściach Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej i Władysława Reymonta oraz postaci powieściowych z różnych epok. W zgodnej opinii uczniów biorących udział w konkursie wszystkie tematy były trudne.

Niektórzy z uczestników, zamiast zmierzyć się z rozprawką, woleli interpretować wiersze «Lament» Urszuli Kozioł i «Dzikie królestwo» Piotra Szewca. Wszyscy zmagali się z pułapkami dyktanda, słuchali i czytali ze zrozumieniem oraz sprawdzali swoje wiadomości z gramatyki i literatury.

olimp 01

olimp 02

W Jury pracowali, sprawdzali prace uczestników i liczyli punkty: Julia Wasejko, Natalia Ciołyk, Maria Musiał, Marianna Seroka i Wiesław Pisarski. Nad całością czuwała konsul Teresa Chruszcz.

Do finału republikańskiego awansowały Irena Lewkowicz ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej z Łucka, Sofia Plaszko i Krystyna Piweń z Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu oraz Krystyna Hajewska z Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu.

Wyżej wymienione uczennice pojadą w marcu do Kijowa. Teraz przed nimi kolejny okres przygotowań. Życzymy im powodzenia w stolicy Ukrainy, a innym uczniom zgłębiającym tajniki języka polskiego polecamy udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w roku 2020.

olimp 04

olimp 05

olimp 06

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Kowlu
Fot. Piotr KOWALIK