Konkursy
  • Register

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska zaprasza nauczycieli polonijnych na staż metodyczny do Torunia.

Pobyty stażowe umożliwiają, oprócz doskonalenia języka i kontaktu z kulturą, zdobycie wiedzy na temat skutecznych i aktualnych sposobów nauczania. Dają także możliwość nabywania nowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć warsztatowych oraz bezpośredniej obserwacji, jak poznane narzędzia funkcjonują w grupie uczącej się w szkolnej klasie. Podczas prowadzenia zajęć w szkole powstanie przestrzeń, w której nauczyciele mogą ugruntować swoje nowe umiejętności metodyczne i językowe, dzięki czemu skutecznie będą z nich korzystać po powrocie do macierzystych placówek. Bezpośredni kontakt z nauczycielami w Polsce tworzy w projekcie wartość dodaną: przygotowuje nauczycieli do podjęcia współpracy edukacyjnej ze szkołami w Polsce.

Cele szczegółowe staży realizowanych w Polsce:
– wyposażenie uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;
– doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego (warsztat metodyczny);
– rozwijanie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii (warsztat metodyczny);
– poznanie metod i form angażujących grupę w proces uczenia się, sposobów motywacji i oceniania uczniów (warsztat metodyczno-psychologiczny);
– nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych;
– inicjowanie i budowanie Partnerstwa szkół w celu wypracowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Staż odbywać się będzie 1–5 kwietnia 2019 r. w Toruniu.

Zgłoszenia (należy wypełnić formularz na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) przyjmowane są do 7 marca 2019 r.

Informacje o zakwalifikowaniu zostaną wysłane 10 marca.

Więcej informacji znajduje się w na stronie http://odnswp.pl/staz-metodyczny-w-toruniu-rekrutacja/

Źródło: odnswp.pl