Konkursy
  • Register

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach nowego Programu im. Ulama na średniookresowe przyjazdy naukowców.

Program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Inicjatywa ta da sposobność do nawiązania bądź pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami.

Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który:
- uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
- nie posiada polskiego obywatelstwa,
- co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.

Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
- odbycie stażu podoktorskiego,
- prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
- pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej opiekun.

Beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez 3 miesiące wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji w okresie 22 stycznia – 23 kwietnia 2019 r.

Harmonogram Programu:
Nabór wniosków 22.01.2019–23.04.2019
Ocena formalna 24.04.2019–31.05.2019
Ogłoszenie wyników do 15.09.2019
Podpisywanie umów do 30.10.2019
Rozpoczęcie pobytu 01.10.2019–31.05.2020

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złożyć aplikację do Programu można tutaj: https://programs.nawa.gov.pl/login

Źródło: nawa.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

OGŁOSZONO NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

OGŁOSZONO XVIII KONKURS NA STYPENDIA WSCHODNIE

RUSZYŁA REKRUTACJA NA PROGRAM STYPENDIALNY IM. LANE’A KIRKLANDA 2019/2020

 

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1