Konkursy
  • Register

W miniony weekend, 1–2 grudnia, w Centrum Integracji w Zamłyniu odbył się finał konkursu wiedzy o Polsce zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP w Łucku w ramach projektu «100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę».

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego w organizacjach polskich położonych na terenie Łuckiego Okręgu Konsularnego, do których skierowani zostali nauczyciele ORPEG-u.

Do gościnnego jak zwykle Zamłynia przyjechały sześcioosobowe zespoły z wielu miast – Łucka, Kowla, Tarnopola, Równego i Zdołbunowa (wspólny zespół) oraz Dubna i Krzemieńca (także wspólny zespół). W sumie trzydzieścioro uczniów i ich opiekunowie-nauczyciele.

Wszystkich przybyłych serdecznie przywitał gospodarz ośrodka ks. Jan Buras. Po rozlokowaniu w pokojach i krótkim odpoczynku uczestników konkursu powitała konsul Teresa Chruszcz i przedstawiła program dwudniowego pobytu w Zamłyniu.

Następnie reprezentacje poszczególnych miast uczestniczyły w serii warsztatów, które swoją tematyką nawiązywały do zagadnień ujętych w regulaminie konkursu: geografia i podział administracyjny Polski, polscy laureaci Nagrody Nobla, słynni Polacy związani z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, najważniejsze wydarzenia historii Polski (ze szczególnym uwzględnieniem utraty i odzyskania niepodległości, zaborów oraz drogi Polaków do wolności), akcja Narodowego Czytania (kolejne edycje, autorzy dzieł, utwory) oraz tradycje, zwyczaje i potrawy świąteczne w Polsce. Wszystkie zajęcia przygotowali i przeprowadzili nauczyciele skierowani przez ORPEG na Ukrainę i miały one bardzo zróżnicowany charakter – pracy indywidualnej, grupowej połączonej z grami i zabawami z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Konkurs Zamlynie 02

Konkurs Zamlynie 099

Po warsztatach, zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy konkursu, udali się na kolację, po której, w wolnym już dla nich czasie, w swobodniejszej atmosferze, mogli poznawać kolegów i koleżanki z innych miast i dzielić się z nimi uwagami i przemyśleniami.

W niedzielę wszyscy zebrali się w sali wykładowej, aby, już indywidualnie, zmierzyć się z testem wiedzy o Polsce (trwał godzinę i obejmował 30 przekrojowych pytań z wszystkich zagadnień). To właśnie teraz młodzi ludzie mogli wykazać się wiedzą, którą zdobyli zarówno podczas dwumiesięcznej pracy ze swoimi nauczycielami, jak i w trakcie warsztatowych zajęć powtórkowych. Po teście na uczniów czekała niespodzianka. W czasie, gdy nauczyciele poprawiali testy i przygotowywali ceremonię ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród, uczestnicy konkursu mogli udać się do stajni, gdzie nie tylko obejrzeli konie, ale mogli również przez chwilę na nich pojeździć.

Wreszcie przyszedł czas na podanie wyników, dyplomy, gratulacje i nagrody. Najlepszymi zostali: Krystyna Piweń (I m., Kowel), Marta Semeniuk (II m., Zdołbunów), Iwan Gnatiuk (III m., Zdołbunów) oraz Ksenia Demkiw (III m., Tarnopol). Rywalizację zespołową wygrała drużyna z Kowla. Wręczając, wraz z nauczycielami-opiekunami uczniów, dyplomy i nagrody konsul Teresa Chruszcz pogratulowała zwycięzcom, ale także pozostałym uczestnikom, bardzo wysokiego poziomu rywalizacji – wszyscy osiągnęli w trudnych przecież testach wynik powyżej 50 procent!

Czas biegł jednak nieubłaganie i po wspólnych fotografiach, obiedzie i pożegnaniu z gospodarzem ośrodka księdzem Janem, uczestnicy konkursu wiedzy o Polsce, zmęczeni, ale pełni wrażeń, udali się w podróż powrotną do swoich miast.

Konkurs Zamlynie 09

Konkurs Zamlynie 11

Konkurs Zamlynie 10


Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG

CZYTAJ TAKŻE:

W ŁUCKU ODBYŁ SIĘ I ETAP OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA WSCHODZIE