Konkursy
  • Register

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Konsulacie powinny wykazać się bardzo dobrą znajomością języka polskiego (w mowie i w piśmie) oraz znajomością pracy przy wykorzystaniu komputera.

List motywacyjny wraz z kwestionariuszem (lub CV) należy przesłać do dnia 30 listopada 2018 r. na adres mailowy: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Łucku