Konkursy
  • Register

«Kręte drogi do Niepodległości Ojczyzny: 100 pytań na 100-lecie Niepodległości Polski» - pod taką nazwą w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem odbył się konkurs wiedzy historycznej.

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości realizowane są liczne ważne zadania, konkursy oraz projekty. Młodzież z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem również przystąpiła do konkursu wiedzy historycznej pn. «Kręte drogi do Niepodległości Ojczyzny: 100 pytań na 100-lecie Niepodległości Polski». Uczestnicy odpowiedzieli na 25 pytań wybranych losowo. Jurorzy – Wacław Buklarewicz (przewodniczący), Natalia Derewiańczuk i Tatiana Gnatiw – oceniali odpowiedzi według kryteriów podanych w regulaminie.

konkurs hist Rowne 4

Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na grupy, które zawzięcie rywalizowały między sobą. Aktywność każdego zespołu wzbudzała podziw, zwłaszcza że pytania były bardzo szybko podawane przez prowadzącą. Jury miało więc trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzcę. Po długiej naradzie, podczas której wystąpił wokalny zespół «Faustyna» działający przy TPK, przewodniczący jury ogłosił wyniki. Zwyciężył zespół nr 3, pokonując rywali dwoma punktami. Drugie miejsce uzyskały dwa zespoły nr 1 i 2, zdobywając jednakową ilość punktów. Wszyscy otrzymali dyplomy i głośne brawa.

konkurs hist Rowne 7

konkurs hist Rowne 8

Całe przedsięwzięcie zaszczycił swoją obecnością Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego wraz z towarzyszącymi mu osobami. Pogratulował on zwycięzcom, ale jednocześnie wyraził wielkie uznanie dla wszystkich uczestników konkursu. Podkreślił, iż młodzież z Równego jest prawdziwie zainteresowana historią Polski.

Władysław BAGIŃSKI

Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Władysława Reymonta