Konkursy
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli przedmiotów ojczystych z Ukrainy do udziału w szkoleniach z zakresu doskonalenia zawodowego i językowego.

W szkoleniach mogą wziąć udział dyrektorzy i nauczyciele szkół z polskim językiem nauczania, szkół sobotnio-niedzielnych i innych punktów nauczania.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym oraz psychologii rozwoju dziecka.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
– 27–28 sierpnia 2018 r. w Winnicy;
– w październiku 2018 r. w Chmielnickim.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tu. Należy go przesłać na adres: fundacja@wid.org.pl do 30 lipca 2018 r.

Źródło: wid.org.pl