Konkursy
  • Register

Jan Miodek powiedział, że kiedy mówi się «polszczyzna» lub «język polski» zawsze dodaje się czasownik «chronić», «dbać» albo «troszczyć się». A przecież język nie ma być źródłem troski, ale przyjemności i radości.

W tym roku znowu radości z języka polskiego przysporzyła uczącym się go Fundacja Wolność i Demokracja. Po raz piąty w dziesięciu miastach Ukrainy, o godzinie 12.00 w sobotę i niedzielę chętni wspólnie napisali tekst po polsku.

Po raz pierwszy pałeczkę organizatora Ogólnoukraińskiego Dyktanda z Języka Polskiego przejęło Równe. To wielki zaszczyt dla miasta, ale i duża odpowiedzialność dla organizatorów. Może nie było to przedsięwzięcie na skalę ślubu księcia Harrego i Meghan Markle w Londynie, ale była to ważna wielka impreza, na którą zgłosiło się 166 osób w całego Łuckiego Okręgu Konsularnego.

Zaszczyt wykonania zadania w Równem przypadł organizacji Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury (UPS). Taka impreza jest bardzo dobrą okazją do integracji środowisk polonijnych. Dlatego też na zaproszenie UPSa w jury zasiedli nauczyciele języka polskiego ze szkół średnich, a przy koordynacji przedsięwzięcia pomagali wolontariusze, uczniowie i znajomi.

Dzięki gościnności i uprzejmości Rektora, dyktando odbyło się w jednej w komfortowych sal Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem.

Dyktando z języka polskiego solidarnie napisał też przedstawiciel Rówieńskiej Obwodowej Rady Bohdan Solohub, który wcześniej przywitał gości w imieniu władz samorządowych i pogratulował konsekwencji w nauce języków obcych.

W przerwie na sprawdzanie wyników wszyscy piszący poszli na obiad, po którym nastąpiło wspólne oglądanie polskiej komedii. Dla chętnych w tym samym czasie odbywały się warsztaty z plecenia bransoletek w biało-czerwonych kolorach.

Wśród 134 osób, które pisały dyktando, były dzieci, młodzież i dorośli. To dobrze, że przyjechali i poświęcili swój czas, żeby sprawdzić swój poziom znajomości języka polskiego w piśmie. Gratulujemy odwagi w popełnianiu błędów, bo dyktando było bardzo trudne, a wiemy wszyscy, że na niczym tak dobrze się nie uczymy jak na własnych błędach. Nadmienić należy, że we współczesnej dydaktyce błąd już nie jest traktowany jak powód do kary, ale jak informacja dla ucznia i nauczyciela o tym, na jakim etapie znajdujemy się w naszym procesie przyswajania języka obcego.

Wygrani otrzymali nagrody rzeczowe od Fundacji Wolność i Demokracja, a od współorganizatorów – UPS i Uniwersytetu – pamiątki i gadżety.

Najlepiej napisali dyktando w Równem:

Wśród osób powyżej 18 lat: Taisa Petryna (Kostopil), Włodzimierz Pedycz (Luboml), Władysław Bagiński (Równe)
Wśród osób w wieku do 18 lat: Anna Cyron (Zdołbunów), Dmytro Boryszkewycz (Równe), Julia Własiuk (Równe)
Najmłodszy uczestnik: Andrzej Hlodia (Równe)
Najstarszy uczestnik: Halina Remiszewszka (Zdołbunów)

Pozostałe osoby otrzymały dyplomy za udział.

Gratulujemy!

MW
Foto: Serhij LISIWKA

CZYTAJ TAKŻE:

PISZEMY PO POLSKU: ODBYŁO SIĘ IV OGÓLNOUKRAIŃSKIE DYKTANDO Z JĘZYKA POLSKIEGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28