Konkursy
  • Register

Minister Spraw Zagranicznych RP ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2017 – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe, zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł, w których liczba autorów nie przekracza trzech.

Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.

CZYTAJ TAKŻE: OGŁOSZONO KONKURS «MIĘDZYWOJENNY WOŁYŃ»

Zasady zgłaszania publikacji:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze.

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w roku 2017.

Publikacje należy przesyłać na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej,
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;
z dopiskiem na kopercie: «Konkurs Historyczny Ministra SZ»
lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku).

MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: marek.zapor@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: «Konkurs Historyczny Ministra SZ».

Podstawowym kryterium oceny prac będzie wartość merytoryczna publikacji z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej.

Szczegółowe zasady konkursu określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (wraz z załącznikami).

Źródło: www.luck.msz.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

KSIĄŻKA «JEŃCY WRZEŚNIA 1939»: UKAZAŁO SIĘ WYDANIE DRUGIE