Konkursy
  • Register

Letnie kursy języka i kultury polskiej, na które zaprasza Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, to intensywne kursy wakacyjne będące okazją do nauki języka, a także do spotkania z polską kulturą i historią.

Program umożliwia uczestnikom bezpłatny udział w kilkutygodniowych kursach organizowanych w Polsce przez wiodące centra nauki języka i kultury polskiej przy polskich uczelniach. Beneficjenci Programu, oprócz możliwości bezpłatnego udziału w kursie oraz w programie kulturalnym, otrzymają także wyżywienie i zakwaterowanie oraz jednorazowe stypendium NAWA w wysokości 500 złotych.

Do złożenia aplikacji w Programie NAWA zaprasza zarówno osoby uczące się języka polskiego jako obcego, jak i te, które dopiero planują rozpocząć naukę. Osoby zakwalifikowane mogą wziąć udział w jednym kursie odbywającym się w lipcu lub sierpniu 2018 r.

O udział w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– są studentami zagranicznych uczelni;
– nie mają polskiego obywatelstwa;
– nie studiują w Polsce (w roku akademickim 2017/2018);
– uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1.

W ramach Programu w kilku różnych miastach Polski organizowane są intensywne wakacyjne kursy języka i kultury polskiej.

Program kursów obejmuje:
– naukę języka polskiego jako obcego na poziomach A1-C2;
– wykłady dotyczące historii i kultury polskiej;
– program kulturowy (wycieczki, zwiedzanie, warsztaty, projekcje filmów);
– spotkania integracyjne oraz spotkania z polskimi studentami.

W przypadku osób zainteresowanych zdawaniem państwowego egzaminu certyfikatowego w dniach 21–22 lipca 2018 r. istotną częścią kursu będzie przygotowanie do egzaminu.

Cudzoziemcy aplikujący do Programu mogą uczestniczyć w jednym kursie odbywającym się w lipcu lub sierpniu 2018 r.

Terminy kursów: 1–22 lipca, 1–29 lipca, 1–22 sierpnia i 1–29 sierpnia 2018 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 maja 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: nawa.gov.pl/jezyk-polski/szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-polskiej

Źródło: nawa.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

STARTOWAŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA POLONII