Konkursy
  • Register

W dniach 17–18 lutego 2018 r. w Łucku odbędzie się etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w etapie okręgowym powinni wypełnić «Zgłoszenie uczestnika olimpiady 2018» i przesłać je do KG RP w Łucku wyłącznie drogą elektroniczną (skanowany plik z podpisem) na adres swietlana.dachno@msz.gov.pl (w temacie wiadomości należy wpisać «OLiJP – etap okręgowy 2018») w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2018 r.

Olimpiada odbędzie się 17–18 lutego 2018 r. w Konsulacie Generalnym RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b).

Zasady Olimpiady Literatury I Języka Polskiego (Poza Krajem) można znaleźć na stronie organizatora: www.olijp.pl/?q=node/12

Źródło: www.luck.msz.gov.pl