Konkursy
  • Register

«Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń» – to nazwa konkursu dla nauczycieli szkół polonijnych, w ramach którego będą oceniane konspekty zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół polskich za granicą, poświęconych 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak. Inicjatywa jest realizowana w ramach Konkursu «Być Polakiem» (moduł A skierowany jest do młodych Polaków na całym świecie, moduł B – do nauczycieli polonijnych) i ma na celu czynne włączenie najmłodszego pokolenia Polaków rozsianych po wszystkich kontynentach świata w przygotowania do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

«Nauczyciele przedmiotów ojczystych poza granicami Polski z pewnością opracują setki scenariuszy lekcji jubileuszowych» – zaznaczają organizatorzy w liście do nauczycieli. Ze względu na to postanowili oni nagrodzić te, które, według oceny Jury, będą dawały największą gwarancję rozbudzenia żywego zainteresowania u uczniów i chęć opowiadania rówieśnikom z dumą o tych wydarzeniach, oraz będą reprezentowały najwyższy poziom kunsztu metodycznego.

«Wiele tekstów, materiałów dydaktycznych, takich jak wiersze, piosenki, gry terenowe i sytuacyjne, filmy, cały ten skarbiec pomysłów metodycznych powinien być wykorzystany i służyć tysiącom dzieci i młodzieży» – podkreślają organizatorzy.

Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden 135-minutowy konspekt, który może być podzielony na dwie lub trzy jednostki lekcyjne, po 45 minut każda. Konspekt może dotyczyć jednego wydarzenia lub pokazywać długą drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybrany materiał i sposób jego prezentacji powinien oddziaływać emocjonalnie tak, aby uczeń miał potrzebę upowszechniania zdobytej wiedzy w swoim środowisku. Adresatem zajęć edukacyjnych, podczas których będzie realizowany konspekt są dzieci młodzież w wieku od 9 do 17 lat. Konspekt powinien być kierowany do określonej grupy wiekowej w przedziale: 9–13 lat (grupa I) lub 14–17 lat (grupa II).

Pracę konkursową – Konspekt lekcji wraz z załącznikami – należy przesłać do 4 marca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) drogą pocztową na adres:
Fundacja «Świat na Tak»
Al. J. Ch. Szucha 27
00-580 Warszawa
Polska/Poland,
lub e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com – jako załącznik w formacie pdf
tel. +48 603-330-905

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 22 kwietnia 2018 r.

Wręczenie nagród odbędzie się 29 czerwca 2018 r. podczas Gali kończącej Konkurs «Być Polakiem» moduły A dla uczniów i B dla nauczycieli (Zamek Królewski, Warszawa, pl. Zamkowy 1).

Dla autorów zwycięskich konspektów ustanowiono nagrody pieniężne: 

Nagroda I – 1000 euro.
Nagroda II – 500 euro.
Nagroda III – 250 euro.

Zostaną nagrodzone również szkoły, z których wpłyną zwycięskie konspekty:

Nagroda I – 500 euro.
Nagroda II – 250 euro.
Nagroda III – 100 euro.

Nagrodzone konspekty będą, za zgodą autorów, przesłane do wszystkich szkół przedmiotów ojczystych na świecie jako modelowe scenariusze lekcji.

Regulamin i szczegóły Konkursu można znaleźć na stronie swiatnatak.pl 

MW