Konkursy
  • Register

31 marca – 1 kwietnia w Lublinie odbył się finał X Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy oraz ХІІ Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej.

Koncert i uroczystości odbyły się w Centrum Kultury w Lublinie. 31 marca dla uczestników i gości konkursu zorganizowano spotkanie z ukraińskim poetą Ostapem Sływyńskim, którego moderatorem był krytyk literacki i tłumacz Andrij Saweneć. Później w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie odbyło się przedstawienie teatru «Panopticum» – «ESCape».

1 kwietnia odbyły się koncerty konkursowe. W rywalizacji wzięło udział ponad 40 najlepszych recytatorów Polski i Ukrainy, wybranych przez jurorów w pierwszym etapie. Ukrainę reprezentowali uczestnicy z Łucka, Równego, Winnicy, Żytomierza, Połtawy, Kowla i Manewicz.

Jury w składzie: Konrad Dworakowski (aktor, reżyser i scenarzysta teatralny), Grażyna Matyszkiewicz (polonistka, pedagog techniki i kultury języka, wykładowca Akademii Teatralnej) oraz Ostap Sływyński (poeta, tłumacz, filolog słowiański, wykładowca języka i literatury polskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Iwana Franki) wytypowało zwycięzców. Wśród przedstawicieli Ukrainy pierwsze miejsce zajęła Anna Lwowa (Równe), drugie – Nina Makucha (Połtawa), trzecie – Jurij Dmytruk (Łuck). Wyróżniona została również Ewa Fiłat (Łuck). Zwycięzcy otrzymali dyplomy, upominki i nagrody pieniężne (750, 700, 650 i 300 zł odpowiednio).

Koncert «Polska i Ukraina słowem pisane», na którym wystąpili laureaci zakończył finał obu konkursów. Organizatorzy podziękowali za udział uczestnikom i partnerom. Stronę ukraińską reprezentowała Departamentu Kultury Rady Miasta Łuck Tetiana Hnatiw.

Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, Konsula Generalnego RP w Łucku, Marszałka Województwa Lubelskiego, Łuckiej Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Lublina i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Głównym organizatorem konkursu jest Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie. Współorganizatorami w ciągu ostatnich dziesięciu lat są Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku, Ukraińskie Towarzystwo, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Departament Kultury Łuckiej Rady Miejskiej, Wydział Kultury i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie.

Sofia MULAR