Konkursy
  • Register

Z okazji Roku Kościuszki ogłoszonego przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej, świętowanego pod auspicjami UNESCO z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Kościuszki, ogłoszono Międzynarodowy Konkurs «Kosciuszko Bicentenary».

Inicjatorem Konkursu jest sydnejska organizacja Kosciuszko Heritage Inc., wspierana przez Kopiec Kościuszki, The Kosciuszko Foundation i Polską Fundację Kościuszkowską. Poprzez ten międzynarodowy konkurs organizatorzy pragną złożyć hołd Kościuszce jako Przyjacielowi Całej Ludzkości.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej wartości ponad 10 tysięcy dolarów australijskich.

W Konkursie są trzy kategorie: muzyczna, graficzna oraz literacka.

Organizatorzy zachęcają do komponowania piosenek, pieśni lub ballad po polsku lub po angielsku, lub utworu instrumentalnego i nadsyłania ich pocztą elektroniczną w formie audio lub wideo.

W kategorii graficznej duża rozmaitość form: portrety, sceny rodzajowe, kolaże, komiksy, karykatury, plakaty, memy, logotypy – do nadsyłania w postaci digital.

W kategorii literackiej oczekuje się wierszy lub opowiadań po polsku lub angielsku, nie dłuższych niż tysiąc słów.

Konkurs ogłoszony 4 lutego tego roku potrwa do 31 lipca. Wyniki ogłoszone będą w dniu 3 października tego roku podczas uroczystej gali w Sydney.

Udział w konkursie mogą brać udział dorośli oraz młodzież szkół średnich w wieku od 12 do 18 lat.

Każdy uczestnik konkursu może przysłać maximum 3 prace (każda z osobną Kartą Zgłoszenia), pod warunkiem, że prace te dotyczą trzech różnych epizodów z życia Kościuszki.

Konkursowe ściągi, zalecana bibliografia, ikonografia i użyteczne linki znajdują się na stronie internetowej: www.kosciuszkoheritage.com/200/pl_konkurs.html

Informacje/Kontakt:
Koordynator Konkursu
Ernestyna Skurjat-Kozek
office@kosciuszkoheritage.com
612-9484 1740

Karta Zgłoszeniowa i pełny tekst Regulaminu Konkursowego do pobrania na stronie: www.kosciuszkoheritage.com/200